Vårt hållbarhetsengagemang

I april 2020 blev Tele2 som första operatör i Norden och Baltikum helt klimatneutralt i den egna verksamheten. Vi har därefter tagit fram en ny hållbarhetsstrategi med fyra fokusområden och en övergripande ambition om att vara ledande inom hållbarhet.

Grundtanken i Tele2s hållbarhetsengagemang är ett tydligt fokus på områden där vi som operatör, med vår uppkoppling och våra tjänster, kan göra maximal skillnad. Vi tror starkt på att hållbarhetsengagemang ska drivas hand i hand med företagets kärnverksamhet. Det är så företag och organisationer kan maximera deras bidrag till ett mer hållbart samhälle i stort.

Fyra fokusområden

För att utveckla vårt hållbarhetsarbete gjorde vi en omfattande analys av våra tidigare resultat samt vilka möjligheter vi har i framtiden. Vi tog dessutom in åsikter och feedback från fler än 9 000 anställda, konsumenter, företagskunder och investerare. Analysen visade att det finns många områden där vi kan göra skillnad, men det fanns fyra områden som både interna och externa intressenter pekade speciellt på och som låg i linje med vår affärsstrategi samt relevanta FN mål (UN Sustainable Development Goals).

Nedan följer förklaring av respektive område utan inbördes ordning.

Cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar

Tele2s verksamhet är numera klimatneutral, vilket låter oss fokusera på att påverka vår värdekedjas användning av resurser. Det inkluderar både våra leverantörer och våra kunders vilja att återanvända och återvinna. Framöver kommer vi sätta större krav på leverantörer och hitta nya lösningar som kan hjälpa våra kunder på vägen.

En inkluderande arbetsplats med mångfald

Tele2 tror starkt på att mångfald bidrar till en arbetsplats där talanger kan prestera som bäst. Vi försöker bland annat uppnå en jämn könsbalans bland våra medarbetare till 2023, men kommer också fokusera på andra viktiga mångfaldsperspektiv framöver.

Vi driver på innovation för hållbarhet

Vi ska använda vår teknologi, uppkoppling och expertis för att driva på utvecklingen av produkter och tjänster som ökar effektivitet och skapar hållbara värden. Ett exempel är området IoT, Internet of Things – uppkopplade saker, där vår uppkoppling kan hjälpa till att både övervaka och bevara resurser på ett sätt som ökar effektivitet och reducerar onödiga kostnader.

Skydda barn i en uppkopplad värld

Tele2 kommer fortsätta ta fram teknik och tjänster som driver förändring för att skydda barns upplevelser på internet. Ett exempel är föräldraplattformen Lajka som vi lanserat tillsammans med Prinsparets Stiftelse.

Läs gärna mer om våra hållbarhetsområden och mål på www.tele2.com.

Ett starkt engagemang i hela Tele2

Vår hållbarhetsstrategi integreras i hela vår verksamhet, i både Sverige och Baltikum. Vi har satt tydliga mål på både kort och lång sikt, samt aktiviteter för hur vi ska driva vårt arbete framåt inom respektive fokusområde. För att visa på vikten av hållbarhet internt har dessutom våra chefers rörliga löner en procentsats som är helt beroende av hållbarhetsmål.

–Det är viktigt för oss att vårt hållbarhets­engagemang fokuserar på de områden där vi kan göra så stor skillnad som möjligt. Vi är övertygade om att hållbarhetsbete kan gynna både oss, våra kunder och samhället i stort. Genom hållbarhetsarbete kan vi både göra skillnad och bli mer effektiva och hitta nya affärsmöjligheter, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Vänligen vänta

Kundvagn uppdaterad
Kundvagn ej uppdaterad